Aanmelden voor school

Mijn kind wordt vier jaar oud

Wanneer uw kind vier jaar oud wordt mag het naar school. Het is belangrijk om ruim voor de vierde verjaardag contact op te nemen met de school. We adviseren u wanneer uw kind drie jaar oud wordt al contact met de school op te nemen. We plannen dan een kennismakingsgesprek met u in. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over ons IKC en de school en vanzelfsprekend krijgt u een rondleiding door het gebouw. Natuurlijk kunt u tijdens uw bezoek al uw vragen bij ons kwijt. 

Mijn kind zit nu op een andere school

Wanneer uw kind al op een andere school zit en u overweegt uw kind aan te melden bij IKC Potmarge kunt u ook altijd contact opnemen met de school. We plannen een kennismakingsgesprek in en tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over ons IKC en de school en vanzelfsprekend krijgt u een rondleiding door het gebouw. Natuurlijk kunt u tijdens uw bezoek al uw vragen bij ons kwijt. Indien u besluit uw kind aan te melden bij onze school vult u de aanmeldformulieren in en nadat we deze retour hebben ontvangen nemen we contact op met de 'oude school' om de onderwijskundige gegevens op te vragen. Nadat we deze gegevens hebben ontvangen bekijken we intern of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Indien dit zo is wordt uw kind toegelaten en indien we van mening zijn dat we niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen gaan we met u in gesprek over waar wel een passend onderwijsaanbod zou kunnen worden gedaan.

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie