Ons onderwijs

Oefenplaats 

Onze school wil een respectvolle oefenplaats bieden waarin geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden. We besteden aandacht aan vormingsonderwijs als onderdeel van wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen.

Kindgesprekken

We gaan uit van de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen. Kinderen kunnen vaak heel goed zelf aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Tijdens kindgesprekken gaan we met elke leerling in gesprek over zijn of haar ontwikkeling en welbevinden. Gezamenlijk stellen we doelen op waar ze aan willen werken. Door ze hierbij actief te betrekken, worden ze mede-eigenaar van hun leerproces.

Vaste gezichten

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk door de vaste leerkrachten aangeboden. Deze vaste gezichten bieden de kinderen duidelijkheid en structuur en daardoor ook veiligheid.

 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie