Missie en visie

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan verbonden een speel/leergroep voor kinderen vanaf 2 jaar). Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind.

Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Het is ons doel de leerlingen zowel cognitief als sociaal te laten ontwikkelen met als resultaat dat zij doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. De vakken Taal en Rekenen zijn van essentieel belang en daar besteden we veel tijd aan.

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan het (mede) vormen van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Wij zijn trots op ons certificaat Vreedzame School. Ook besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie