Organisatie 

Hoe is de dag/week ingedeeld en hoe is ons onderwijs in groepen georganiseerd?

Schooltijden

Wij hanteren het continurooster bij ons op school. De kinderen gaan elke dag op dezelfde tijden naar school. We noemen dat het vijf-gelijke-dagen model. De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

​Pauze en lunch

Om 10 uur hebben de kinderen pauze. Ze kunnen dan hun drinken en fruit nuttigen. Om 12 uur gaan de kinderen lunchen. Ze nemen hiervoor zelf drinken en eten mee van huis. 

Buiten spelen

De school heeft twee prachtige groene schoolpleinen: een plein voor de peuters en kleuters en een groot plein voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 

Het grote plein is gelegen aan een groen parkje met diverse speeltoestellen, een voetbalkooi en een basketbalveld. Tijdens de pauzes maken de kinderen (ook) gebruik van deze prachtige speelruimte.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1 en 2 spelen dagelijks buiten en/of in het speellokaal. Twee keer per week krijgen ze een bewegingsles waarbij er extra aandacht is voor motorische ontwikkeling. De kinderen hebben een shirt, kort broekje en gymschoenen (zonder veters) nodig. 

Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar de gymzaal aan de Drachtsterweg. De kinderen krijgen bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht (met gymbevoegdheid) en een student van de CIOS of ALO (lerarenopleiding voor vakdocent bewegingsonderwijs). De kinderen gymmen in een korte broek, shirt en dragen sportschoenen. 

Gymdagen

Woensdag: groep 3,  4/5 , groep 6 en groep 7/8
Vrijdag: groep 3, 4/5. groep 6 en groep 7/8

In de groepen 1 en 2 vindt jaarlijks een blok nijntje-gym plaats.

Organisatie in de groepen

We werken over het algemeen met combinatiegroepen. Dat betekent dat kinderen van twee opeenvolgende jaargroepen bij elkaar in een groep zitten. Wanneer het enigszins kan proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. In de onderbouw heeft het onze voorkeur te werken met jaargroepen, maar dit is helaas niet elk schooljaar te realiseren. 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie