Ons IKC

Binnen ons IKC werken we volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School. We leren onze kinderen hoe je op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaat én wat het is om in een democratie te leven. Wij zien ons kindcentrum als een vreedzame leergemeenschap voor kinderen, medewerkers en ouders waar iedereen een stem heeft en zich gehoord en gezien voelt. Waarin leerlingen zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en elkaar ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Dit in een omgeving waarin zij zich gesteund en verbonden voelen met elkaar, de volwassenen en de wereld om zich heen.

 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie