Ouderraad en medezeggeschap

​Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders/ verzorgers van onze school. Het is een vereniging, ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Er is een voorzitter en een penningmeester benoemd. 
De ouderraad organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten op school. Denk bijvoorbeeld aan de vieringen (Sinterklaas, Kerst en Pasen) en activiteiten, zoals een Voorjaarsmarkt.

Tijdens de verschillende activiteiten verzorgen zij de nodige hand- en spandiensten om de activiteiten zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage bekostigen zij de extra' s om de activiteiten voor kinderen nog feestelijker te maken. U kunt hierbij denken aan drinken, versnaperingen of een andere kleine traktatie.  Voor de groepen 1 t/ m 4 vragen zij een kleine, maar verplichte bijdrage voor de aanschaf van een cadeau van Sinterklaas.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan van de school. In de MR zitten minimaal 2 personeelsleden en twee ouders/verzorgers. zij praten mee over de beleidsmatige kant van het onderwijs op de school. Ze hebben verschillende rechten, zoals advies- en instemmingsrecht aangaande bepaalde zaken op school.  

 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie