Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de school vinden wij erg belangrijk, omdat de kinderen de meeste tijd thuis en daarnaast op school doorbrengen. Dat maakt dat opvoeden en onderwijs niet los van elkaar staan. Het is dus erg belangrijk dat opvoeders en leerkrachten goed samenwerken. Wanneer er een goede samenwerking is tussen ouders en school vergroot de kans dat kinderen zich beter ontwikkelen. 

We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk voor de gemeenschap die wij willen zijn. Onze school wil de ouderbetrokkenheid vergroten en goed verankeren in de school.

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie