Opvang

IKC Potmarge biedt naast de basisschool ook opvang in de vorm van een speelleergroep en bso groepen. Onderwijs en opvang werken nauw met elkaar samen. Op deze pagina's vindt u meer informatie. 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie