Zorg

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

  • Intern begeleider 
  • Taalspecialist 
  • Onderwijsadviseur

Binnen onze school zijn een gediplomeerde Interne Begeleider en een Taalspecialst als gediplomeerde specialisten aanwezig. De onderwijsadviseur is een expert die mede ondersteunend is voor de zorg aan scholen. De onderwijsadviseur is verbonden aan meerdere scholen.

Sociaal-emotioneel

  • Intern begeleider
  • Jeugdondersteuner kindcentra (JOK)

Naast de Interne Begeleider is een Jeugdondersteuner aanwezig op de school. De Jeugdondersteuner bevordert de samenwerking en het stroomlijnen van de hulp en ondersteuning aan leerlingen op school en in de thuissituatie.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

  • Gedragsspecialist
  • Intern begeleider

De Interne Begeleider biedt de leerkrachten ondersteuning bij gedrag, werkhouding en taakaanpak. Wanneer extra zorg en/of expertise gewenst is kan de expertise ingezet worden van de gedragsspecialist.

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie